Doporučení CZEMP

M. Penka, J. Schwarz, R. Pytlík, M. Doubek, Y. Brychtová, P. Dulíček
Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie
a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

Vnitřní lékařství 2005; 51(6): 741-751

J. Schwarz , R. Pytlík , M. Doubek. , Y. Brychtová. , P. Dulíček. , V. Campr, L. Křen , M. Penka
Analysis of Risk Factors: The Rationale of the Guidelines of the Czech Hematological Society
for Diagnosis and Treatment of Chronic Myeloproliferative Disorders with Thrombocythemia

Seminars in Thrombosis and Hemostasis 2006; 32(3): 231-245

J. Schwarz, M. Penka, V. Campr, D. Pospíšilová, L. Křen, L. Nováková, C. Bodzásová, Y. Brychtová,
O. Černá, P. Dulíček, A. Jonášová, J. Kissová, Z. Kořístek, M. Schützová, I. Vonke, L. Walterová
Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění – principy a východiska doporučení CZEMP
Vnitřní lékařství 2011; 57(2): 189-213

M. Penka, J. Schwarz, V. Campr, D. Pospíšilová, L. Křen, L. Nováková, C. Bodzásová, Y. Brychtová,
O. Černá, P. Dulíček, A. Jonášová, J. Kissová, Z. Kořístek, M. Schützová, I. Vonke, L. Walterová
Shrnutí doporučení České pracovní skupiny pro 
Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (CZEMP)
České hematologické společnosti ČLS JEP pro diagnózu a terapii BCR/ABL-negativních myeloproliferací

Vnitřní lékařství 2012; 58(2): 163-168

J. Schwarz
Leukemia Research 2014; 38 (Suppl. 1): S12-S14.
 
J. Schwarz za CZEMP