Přehled studií

  • Registr pacientů léčených Thromboreductinem
  • Těhotenství BCR/ABL negativních myeloproliferací v České republice
  • Výskyt nádorových onemocnění při léčbě hydroxyureou pro BCR/ABL negativní myeloproliferativní onemocnění v České republice.